Hlášení – 30. týden 2019

Hoštecká městská knihovna je uzavřena v období od 15. 7. do 14. 8. 2019.

Městská rada schválila pro děti, které v září nastoupí do 1. třídy hoštecké základní školy, příspěvek ve výši 1.000, - Kč na nákup školních pomůcek. Příslušné poukázky si mohou rodiče vyzvednout na radnici a lze je uplatnit v papírnictví Linhart v Krátké ulici ve Štětí.

Na základě množících se stížností občanů upozorňujeme na platnost OZV 1/2018, o regulaci hlučných činností, která se týká povinnosti nepoužívání hlučných strojů a zařízení v době od 12:00 do 22:00 hodin o nedělích a státních svátcích na veřejných prostranstvích a také na vlastních pozemcích občanů, leč v zastavěném území města a obcí. Mějme ohled na naše spoluobčany a platnou vyhlášku dodržujme.  

1.7. proběhlo slosování ústřižků ze sběrného dvora odpadů za 2. čtvrtletí 2019. K vyzvednutí zbývá 2.místo – dárkové poukázky na nákup zboží v hodnotě 1.000, - Kč, které získal bílý ústřižek č. 163. Cenu si výherce může vyzvednout do 30.9.2019 na radnici po předložení výherního ústřižku.  

Ve středu 10. 7. byly v parčíku u nádraží nad základní školou ztraceny dioptrické brýle s úzkou černou obroučkou. Případný nálezce se může ozvat na telefon 724 805 570 nebo na radnici. Pokud budou brýle v dobrém stavu, tak od majitelky obdrží nálezné ve výši 500,- Kč.