Hlášení – 44. týden 2019

Ve středu 30. 10. jste od 17:00 hod. srdečně zváni do obřadní místnosti radnice na opakované veřejné projednávání nového územního plánu Hoštky, Kochovic, Malešova a Velešic.

Na Náměstí Svobody se před několika dny našla zatoulaná tříměsíční černá kočička. Majitel nechť se ozve nálezkyni na tel. 722 348 061.

Dovolujeme si připomenout občanům, kteří mají pronajaté pozemky od města, že dne 31. 10. uplyne splatnost nájemného pro hospodářský rok 2019. Dále připomínáme, že nájemné je třeba posílat na účet města č. 275156995/0300 s VS: 2131. Uvedené číslo účtu naleznete i na webových stránkách města. Nájem lze také zaplatit v hotovosti na radnici.

V uplynulých dnech proběhlo na radnici slosování ústřižků ze sběrného dvora odpadů za 3. čtvrtletí 2019. K vyzvednutí zbývá 1. místo – dárkové poukázky na nákup zboží v hodnotě 1.833, - Kč, které získává červený ústřižek č. 86. Cenu si výherce může vyzvednout do 3. 1. 2020 na radnici po předložení výherního ústřižku. Hodnota výher se navyšuje o částku z nevyzvednutých cen z minulého slosování.

Farní úřad Štětí oznamuje, že vzpomínkové modlitby za zemřelé budou na Hošteckém hřbitově ve čtvrtek 31. října v 17 hod. Mše za všechny zemřelé, kteří odpočívají na hřbitovech na Malešově a v Hoštce, bude sloužena v sobotu 2. října v 9 hod v kostele sv. Otmara v Hoštce.

Až do pátku 1. 11. bude v Hoštce na náměstí Svobody k dispozici našim občanům pojízdná čistírna peří, která také vyrábí prošívané deky a polštáře, a současně dodává i vlastní sypkovinu. Celý čistící proces probíhá na počkání. Provozní doba je od 9:00 do 17:00 hod.

V rámci nového fotbalového ročníku vás zveme v neděli 3. 11. od 10:00 na hoštecké hřiště k zápasu starší přípravky s Libotenicemi.