MIMOŘÁDNÉ HLÁŠENÍ HOŠTECKÉHO MĚSTSKÉHO ROZHLASU:

Vážení spoluobčané, vládou České republiky bylo důrazně doporučeno

dodržování povinnosti nosit zahalená ústa a nos rouškou nebo jinou

formou ochrany.

Žádáme všechny občany, aby dodržovali odstup od dalších osob minimálně

2 metry. Dále aby všichni bez rozdílu při jednání na úřadech, na poště, v

obchodech a při nezbytném osobním styku s jinými osobami používali

roušku, nebo zakrytí nosu a úst složeným šátkem, šálou nebo jinou látkou.

Občané bez zakrytí nosu a úst nebudou na městském úřadě obslouženi.

Vládou České republiky byla stanovena vyhrazená prodejní doba

v obchodech pouze pro seniory, tedy od věku 65 let výše. Prodejní doba

vyhrazená seniorům byla stanovena dopoledne mezi 10:00 až 12:00

hod. Mějte na naše seniory ohled a v této době nechte nakupovat pouze je.

Městský úřad zajistí seniorům, o které se nedokáže postarat rodina nebo

sousedé, pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně

nákupů potravin a nezbytných léků. Telefonní linka, na které se dá tato

bezplatná služba objednat je: 724277 774.