Hlášení – 40. týden 2020

Zveme všechny spoluobčany na veřejné zasedání Zastupitelstva města Hoštky č.10/2020, které se koná ve středu 7. října 2020 v 18. hodin na sále Radnice v Hoštce.

Česká pošta, pobočka Hoštka, oznamuje změnu otevírací doby od 1. 10. 2020. V pondělí a středu bude otevřeno od 13:00 do 18:00 hod. a v úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 12:00 a odpoledne od 13:00 do 14:00 hod.

Centrum Mája, ve spolupráci s Centrem D8, zahájila provoz Předškolního centra. Předškolní centrum je určeno pro samotné děti od 2 do 6 let z Hoštky a je otevřené každý všední den od 8:00 do 11:45. Od pondělí do čtvrtka odpoledne probíhají aktivity pro rodiče s dětmi. Veškeré aktivity jsou ZDARMA.  Přihlášky a bližší informace získáte na telefonním čísle 771170835. 

Hoštecká radnice vyzývá rodiče nově narozených dětí, kteří plánují svou účast na Vítání občánků města Hoštky, jež proběhne v pondělí dne 12. října 2020, aby na MěÚ Hoštka doručili osobně či elektronicky vyplněnou přihlášku, kterou si mohou vyzvednout v kanceláři MěÚ nebo stáhnout na webu města v sekci Formuláře. Uzávěrka přihlášek je 9. 10. 2020. Vítání občánků je určeno pro děti do 2 let věku s trvalým bydlištěm na území města Hoštky.

Pro hoštecké čtenáře máme po prázdninách dobrou zprávu. Městská knihovna se po celkové rekonstrukci otevírá pro čtenáře i další zájemce v pondělí 5.10. od 14:00 hod.

Naši fotbalisté sehrají o tomto víkendu několik zápasů na náhradním hřišti ve Vrbici. Už v pátek 2. 10. se od 17:00 hod. utká hoštecká stará garda s Libochovicemi. V sobotu 3. 10. se od 10:00 hod. odehraje zápas našich žáků se Křešicemi, ve 13:00 hod. nastoupí mladší přípravka proti Podluskám a fotbalovou sobotu uzavře naše mužstvo dospělých, které se od 17:00 hod.  postaví celku ze Straškova. V neděli 4. 10. odehraje svůj zápas hoštecký dorost proti Křešicím. Všichni přátelé fotbalu jsou o víkendu srdečně zváni na zápasy našich hošteckých fotbalistů na vrbickém hřišti.

Na základě nových okolnosti ohledně vývoje nemoci COVID MUDr. Zámečníková informuje, že pacienti s jakýmikoli respiračními příznaky onemocnění nepřicházejí do ordinace, ale svůj zdravotní stav konzultují telefonicky se svým praktickým lékařem. To se týká i rýmy nebo bolení v krku. To znamená, že pokud pacient onemocní běžným respiračním onemocněním, tak zůstává v domácím léčení a svůj stav telefonicky konzultuje se svým praktickým lékařem.

Jestliže existuje podezření na onemocnění COVID, což posoudí ošetřující praktický lékař na základě telefonické konzultace, tak bude pacient odeslán k absolvování bezplatného testu do příslušného odběrového místa. Žádanku na toto vyšetření odesílá ošetřující lékař elektronickou formou. O výsledku testu je informován pacient i jeho ošetřující lékař, který mu určí další postup. Pacienti s nařízenou karanténou kvůli rizikovému kontaktu a pacienti, kteří jsou odeslání na test s důvodným podezřením na onemocnění COVIDem, anebo proto, že jsou rizikoví, budou mít vystavenu dočasnou pracovní neschopnost elektronickou formou, která bude odeslána na ČSSZ.

Závěrem opakujeme, že komunikace s pacienty s příznaky respiračních onemocnění nebo při podezření na COVID probíhá pouze telefonicky. Současně žádáme ostatní pacienty, aby omezili až na závažné akutní stavy návštěvu lékaře. Všem doporučujeme, aby však předem zavolali. Telefonický kontakt do ordinace MUDr. Zámečníkové je 416814148.

Pacienty zároveň žádáme, aby si o předpisy na léky volali až do 10:00 hod. dopoledne. Objednaným pacientům bude poskytována péče podle provozních možností ordinace v obvyklé ordinační době. MUDr. Zámečníková zároveň oznamuje, že očkování proti chřipce bude poskytováno v týdnu od 29. září.