Hlášení – 51. týden 2021

Ve středu 22. 12. 2021 jste od 17:00 hod. srdečně zváni na 15. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hoštky, které se uskuteční v sále městské radnice.

Farnost Hoštka zve všechny občany na vánoční půlnoční mši, která se uskuteční v kostele sv. Otmara o Štědrém dni 24. 12. od 22 hodin.
Na Boží hod dne 25. 12. se uskuteční mše od 9 hod. ráno. Přijďte si prožít vánoční radost ke krásnému betlému a zazpívat staré koledy.
V Liběchově bude 25. 12. mše od 17 hod a následně proběhne vánoční koncert, na kterém zazpívá sbor zpěváků z Mělníka a zahraje varhaník profesor Kšica.

Hoštecká NOTA, z.s. vás srdečně zve 25. 12. 2021 na 3. ročník akce "Vánoční svařák aneb vše za 20,-". Od 14 do 18 hodin při procházce kolem Sportcentra máte možnost zastavení se u Hoštecké Noty na zahradě na pohárek svařáku či grogu. Pro děti bude připraven čaj a otevřené ohniště k opečení vánočního buřtíku. Přijďte zažít pohodovou vánoční atmosféru jinak. Těšíme se na každého.

Informujeme naše spoluobčany, že vzhledem k zákonem stanovené změně výpočtu ceny svozu směsného komunálního odpadu v příštím roce je potřeba za každou domácnost vyplnit Specifikační list na komunální odpad, ve kterém si zvolíte kapacitu sběrných nádob a četnost svozu. Tento formulář je přílohou nového čísla Zpravodaje nebo si ho můžete stáhnout z webových stránek města či vyplnit on-line. Současně je k dispozici i k vyzvednutí na radnici. Vyplněný Specifikační list je nutné zaslat nebo předat na radnici do 21. 1. 2022.
Naše občany dále upozorňujeme, že svoz na staré nálepky bude možný jen do 31. 3. 2022.

MUDr. Jana Zámečníková oznamuje, že od 1.12. 2021 umožňuje registraci na 3. dávku očkování proti onemocnění covid-19 vakcínou Moderna pro občany již po 5 měsících od ukončené vakcinace, a to jakoukoliv vakcínou. Očkování je možné i pro občany, kteří nejsou registrovanými pacienty MUDr. Zámečníkové, včetně těch, co byli očkováni v očkovacích centrech. Kontaktní tel. čísla - 416 814 148 nebo 416 821 475.
MUDr. Jana Zámečníková oznamuje uzavření ordinace v Hoštce a na ČEPRU z důvodu čerpání dovolené: 23. – 31. prosince 2021. Zástup MUDr. Ševčíková, Štětí.

Upozorňujeme občany, kteří mají pronajaté pozemky od města, že s koncem října uplynula splatnost nájemného pro celý hospodářský rok 2021, a tedy by mělo být v současné době všemi nájemci již zaplaceno. Dále připomínáme, že nájemné je třeba posílat na účet města č. 275156995/0300 s VS: 2131. Uvedené číslo účtu naleznete i na webových stránkách města. Nájem lze také zaplatit v hotovosti na radnici.

Občané, kteří využívají užitkovou vodu z rozvodu závlahy, mohou svou spotřebu za rok 2021 hradit nejlépe v úředních dnech (pondělí a středa) na radnici.

V rámci slosování ústřižků ze sběrného dvora odpadů za 3. čtvrtletí 2021 o poukázky na nákupy zboží zbývají k vyzvednutí 3.místo – poukázka v hodnotě 1666,- Kč pro držitele bílého ústřižku s razítkem úřadu č. 28 a 1. místo – poukázka v hodnotě 2666, - Kč pro majitele zeleného ústřižku s razítkem melounu č. 199. Ceny si výherci mohou vyzvednout po předložení výherního ústřižku do konce roku na radnici.
Dále informujeme, že sběrný dvůr odpadů bude během svátků dne 25. 12. a 1. 1. uzavřen.

Ranč Ježkův mlýn nabízí k prodeji domácí hovězí maso z pastvy. Každý balíček je se 6 druhy hovězího. Můžete si objednat nebo získat více informací na tel. 774 502 452. Cena 10kg balíčku je 1.800, - Kč a 5kg za 900,- Kč. K vyzvednutí budou na ranči dle telefonické dohody.

Závěrem spoluobčanům a všem, kteří společně s námi oslaví v Hoštce, Kochovicích, Malešově a Velešicích přicházející svátky, přejeme pohodové a láskyplné prožití Vánoc spolu s dostatkem odpočinku k načerpání sil do následujícího roku 2022.