Hlášení – 4. týden 2022

Ve středu 2. 2. 2022 jste srdečně zváni na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hoštky, které se uskuteční v sále městské radnice od 18:00 hod.

Informujeme naše spoluobčany, že dosud používané jednorázové lístky na odpad jsou platné pouze do konce měsíce ledna. Nově platné od února 2022 jsou k dispozici s navýšením ceny za jednotlivý svoz o 6,- Kč. Jednorázové lístky získáte na radnici, popř. vám budou vyměněny, pokud jste v průběhu tohoto měsíce obdrželi ještě původní.  

Upozorňujeme spoluobčany na výskyt ptačí chřipky v okrese Litoměřice a z toho plynoucí opatření vzhledem k tomu, že se naše město a obce ocitly v pásmu dozoru státní veterinární správy. Dle souvisejících povinností byla do sběrného dvora odpadů umístěna označená odpadová nádoba k bezpečnému uložení uhynulé drůbeže a ptáků z chovů či volně žijících. Současně je nařízen zákaz veškerého pohybu drůbeže u chovatelů s výjimkou zákonem povolených důvodů přepravy a zákaz přemisťování nebo rozmetání podestýlky, hnoje či kejdy. Je třeba dbát na přiměřená opatření biologické bezpečnosti a sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí. Každé zvýšení nemocnosti nebo významný pokles produktivity je třeba hlásit na nepřetržitou krizovou linku veterinární správy č. 720 995 202.

Bližší informace k opatřením získáte na radnici nebo na webu státní veterinární správy svscr.cz.

Začátkem ledna se uskutečnilo slosování ústřižků ze sběrného dvora odpadů za poslední čtvrtletí roku 2021 o poukázky na nákupy zboží. Poukázku v hodnotě 1944,- Kč za 3. místo získal držitel zeleného ústřižku s razítkem melounu č. 6, a poukázku v hodnotě 2444,- Kč za 2. místo obdrží majitel modrého ústřižku s razítkem úřadu č. 132 Ceny si výherci mohou vyzvednout po předložení výherního ústřižku do konce března na radnici.

Dne 12. 2. jsou končící žáci základních škol srdečně zváni na den otevřených dveří na prohlídku školy a technických a humanitních oborů v Roudnici nad Labem do kombinovaného lycea Střední21. Více informací naleznete na www.stredni21.cz.