Hlášení – 38. týden 2022

V pátek 23. 9. od 14:00 do 22.00 hod. a v sobotu 24. 9. od 8:00 hodin do 14:00 hodin se konají volby do Zastupitelstva města Hoštky. Hlasovací lístky budou rozneseny spoluobčanům na adresu trvalého pobytu a také budou k dispozici ve volební místnosti v obřadní síni hoštecké radnice.

Komunální volby se týkají nás všech a svým hlasem můžeme ovlivnit to, jak se budou naše město a obce dále rozvíjet prostřednictvím volených zástupců, tedy našich spoluobčanů. Pokud má některý z voličů problém dostavit se do volební místnosti z důvodu nemoci nebo dopravní obslužnosti, tak Vás členové volební komise navštíví a umožní odvolit přímo doma. Tyto požadavky je nutné nahlásit na městský úřad do pátku 10:00 hod. na tel. 416814114. Předpokládaný čas návštěvy volební komise pro Hoštku a Kochovice je v sobotu v cca 10:00 hod., Malešov v cca 11:00 hod. a Velešice v cca 11:30 hod.

České dráhy, a.s. a Správa železnic, s.o., informují o plánované výluce na železniční trati 072 z Ústí nad Labem do Lysé nad Labem v nocích od 29./30. září do 21./22. října 2022 vždy v časech od 21:10 do 05:45 hod. Důvodem výluky je rekonstrukce železniční stanice Liběchov. Příslušné noční spoje budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje plánovanou odstávku dodávky elektrické energie v části obce Velešice ve dnech pondělí 3. 10. a ve středu 5. 10. 2022. Odstávka bude v obou dnech trvat vždy od 7:00 do 17:00 hod.

Dále proběhne plánovaná odstávka dodávky elektrické energie v části města Hoštky především v ulicích Hřbitovní a Kamenná, a to v pátek 7. 10. 2022 od 7:30 do 12:30 hod.