Hlášení – 46. týden 2022

Upozorňujeme naše občany, kteří mají pronajaté pozemky od města, že s koncem října uplynula splatnost nájemného pro celý hospodářský rok 2022, a tedy by mělo být roční nájemné již uhrazeno. Dále připomínáme, že nájemné je třeba posílat na účet města č. 275156995/0300 s VS: 2131. Uvedené číslo účtu naleznete i na webových stránkách města. Příslušnou částku lze také zaplatit v hotovosti na radnici.

Město Hoštka vás zve na představení pro děti s názvem Magická šou s kouzelníkem Martinem, a to v pondělí 14. 11. 2022 od 17:00 hod. na sále hoštecké radnice. Vstupné je zdarma.

Hoštecká NOTA, z.s. vás v sobotu 19.11.2022 od 18:00 srdečně zve na tradiční hudební akci „Náměstí Svobody zpívá“. Hrát vám bude Pert Baťa a KNB. Všichni účinkující se na vás těší.

ČEZ Distribuce oznamuje plánovanou odstávku dodávky elektrické energie v části Hoštky a Kochovic v ulici Pod Křížkem dne 15. 11. 2022 od 8:00 do 13:00 hod.

Město Hoštka vás zve na tradiční rozsvícení vánočního stromu, které se uskuteční v pondělí 28. 11. od 17:00 hod. na náměstí Svobody v Hoštce. Vystoupí dechová hudba Pozdní sběr a děti ze ZŠ a MŠ Hoštka. Dále bude na radnici probíhat tradiční prodejní vánoční burza, organizovaná ČSŽ Hoštka.

Město Hoštka pořádá ve úterý 29. 11. 2022 od 15:00 do 18:00 hod. v hotelu U lišky „Odpoledne s harmonikou“, na kterém zahraje podřipský harmonikář Pavel Erich. Společně si můžete zahrát i oblíbenou hru Bingo. Vstupné je zdarma a pro hráče tužku a případně i brýle sebou. Více informací získáte u paní Ireny Nádvorníkové na tel. 728 898 723.

Na základě změny příslušného zákona od 1. 1. 2023 automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. Pokud patříte do jedné z uvedených skupin a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíců ledna až března příštího roku. Datovou schránku si také můžete založit již nyní. Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz