Hlášení – 50. týden 2022

Srdečně jste zváni veřejné zasedání Zastupitestva města Hoštky, které se uskuteční v pondělí 19. prosince 2022 od 18 hodin na sále hoštecké radnice.

Upozorňujeme občany, kteří mají pronajaté pozemky od města, že s koncem října uplynula splatnost nájemného pro celý hospodářský rok 2022. Nájemné lze poukázat na účet města č. 275156995/0300 s VS: 2131 nebo je možné ho uhradit v hotovosti na radnici.

Občané, kteří využívají užitkovou vodu z rozvodu závlahy, mohou svou spotřebu za rok 2022 hradit nejlépe v úředních dnech (pondělí a středa) na radnici.

Pokud u občanů města a obcí nastaly nebo nastanou do nového roku nějaké změny v počtu chovaných psů, prosíme o jejich nahlášení do pátku 16. 12. na radnici. Další změny bude možné provádět až od měsíce března 2023.

Až do 16. 12. 2022 mohou naši spoluobčané podávat žádosti o příspěvek na obnovu (opravu) fasády domu na rok 2023 ve výši až 15.000, - Kč. Bližší informace o podmínkách příspěvku na opravu fasády získáte na radnici, kde s vámi bude v případě zájmu sepsána žádost.

ZŠ a MŠ Hoštka vás srdečně zve na Vánoční jarmark, který se uskuteční ve středu 14. 12. od 16:00 do 17:00 hod. před budovou školy. Můžete se těšit na prodej vánočních výrobků dětí ze školy i školky. Přijďte nasát vánoční náladu, nakoupit si dárky, udělat si radost a ochutnat dobroty i punč.

Farní úřad Hoštka oznamuje, že o Štědrém večeru bude v kostele sv. Otmara od 22:00 hod. sloužena mše vánoční. 

O druhém svátku vánočním, na Štěpána, se budou v kostele sv. Otmara zpívat od 14:00 hod. vánoční koledy.

Při obou akcích je zajištěn kvalitní hudební doprovod. Varhany prošly celkovou náročnou rekonstrukcí a zahraje na ně konzervatorista, žák profesora Kšici, varhaníka chrámu sv. Víta. 

Koledy jako každý rok doprovodí svou hrou 3 velice nadaní sourozenci Klekerovi. Farnost zve všechny občany k prožití společné vánoční radosti.