Hlášení – 2. týden 2023

První kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 13. 1. od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 14. 1. od 8:00 do 14:00 hod. K hlasování je oprávněn každý občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dovrší 18 let věku a prokáže se platným občanským průkazem či platným cestovním pasem. Volební lístky můžete obdržet i přímo ve volební místnosti na radnici. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, je možné požádat městský úřad o hlasování doma, např. telefonickou žádostí na tel. 416 814 114, a to během otevírací doby městského úřadu do pátku tohoto týdne.

Z důvodu změny sazby za svoz komunálního odpadu koncem loňského roku s platností od r. 2023, je možné hlásit změny v počtu nádob, jejich kapacity a ve frekvenci svozů odpadu až do pondělí 16. 1. 2023 včetně.

Složenky na úhradu poplatku za komunální odpad obdržíte do 15. 2. 2023. Prozatím nálepky pro loňský rok platí až do konce letošního února.

Loňské jednorázové lístky platí do 31. 1. 2023, po tomto datu je možná jejich výměna za nové a to do 28. 2. 2023.

SDH Malešov vás srdečně zve na Hasičský ples pořádaný na sále hoštecké radnice v sobotu 18. února od 20:00 hod. Můžete se těšit na předtančení, tombolu, půlnoční překvapení, spoustu zábavy a tance. K poslechu a tanci zahraje skupina I.P. BAND 4. Vstupenky v ceně 200,- Kč si můžete zajistit v předprodeji u sl. Lochmanové na tel. 606442122.

ZŠ a MŠ Hoštka vás srdečně zve na školní ples, který se uskuteční 4. 3. 2023 na sále radnice v Hoštce od 20:00 hod. K tanci i poslechu bude hrát skupina IMPULZ. Dále vás čeká bohatá tombola, slosovatelné vstupenky, zábavné vystoupení a občerstvení. Vstupenky jsou v předstihu k zakoupení za cenu 250,- Kč u paní Elišky Fialové ve škole, tel. 723276511 a na FB – Školní ples Hoštka.