Hlášení – 4. týden 2023

Druhé kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 27. 1. od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 28. 1. 2023 od 8:00 do 14:00 hod. K hlasování je oprávněn každý občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dovrší 18 let věku a prokáže se platným občanským průkazem či platným cestovním pasem. Volební lístky nyní obdržíte ve volební místnosti na radnici. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, je možné požádat městský úřad o hlasování doma, např. telefonickou žádostí na tel. 416 814 114, a to během otevírací doby městského úřadu do pátku tohoto týdne.

Složenky na úhradu poplatku za komunální odpad obdržíte do 15. 2. 2023. Prozatím nálepky pro loňský rok platí až do konce letošního února.

Loňské jednorázové lístky platí do 31. 1. 2023, po tomto datu je možná jejich výměna za nové a to do 28. 2. 2023.

SDH Malešov vás srdečně zve na Hasičský ples pořádaný na sále hoštecké radnice v sobotu 18. února od 20:00 hod. Můžete se těšit na předtančení, tombolu, půlnoční překvapení, spoustu zábavy a tance. K poslechu a tanci zahraje skupina I.P. BAND 4. Vstupenky v ceně 200,- Kč si můžete zajistit v předprodeji u sl. Lochmanové na tel. 606442122.

ZŠ a MŠ Hoštka vás srdečně zve na školní ples, který se uskuteční 4. 3. 2023 na sále radnice v Hoštce od 20:00 hod. K tanci i poslechu bude hrát skupina IMPULZ. Dále vás čeká bohatá tombola, slosovatelné vstupenky, zábavné vystoupení a občerstvení. Vstupenky jsou v předstihu k zakoupení za cenu 250,- Kč u paní Elišky Fialové ve škole, tel. 723276511 a na FB – Školní ples Hoštka.

Začátkem tohoto měsíce se uskutečnilo slosování ústřižků ze sběrného dvora odpadů za 4. čtvrtletí roku 2022 o poukázky na nákupy zboží. Poukázku v hodnotě 500,- Kč za 3. místo získal držitel modrého ústřižku s razítkem č. 31, poukázku v hodnotě 1000,- Kč za 2. místo dostane majitel fialového ústřižku s razítkem č. 40 a 1. místo – poukázku v hodnotě 1500, - Kč obdrží držitel modrého ústřižku s razítkem č. 39. Ceny si výherci mohou vyzvednout po předložení výherního ústřižku do konce března na radnici.