Hlášení – 32. týden 2023

Začátkem uplynulého měsíce se uskutečnilo slosování ústřižků ze sběrného dvora odpadů za 2. čtvrtletí roku 2023 o poukázky na nákupy zboží. K vyzvednutí zbývá poukázka za 1. místo v hodnotě 1500, - Kč pro vlastníka zeleného ústřižku s razítkem č. 28. Cenu si výherce může vyzvednout po předložení výherního ústřižku až do konce září na radnici.

Dne 11. 8. pořádá město Hoštka v hošteckém sportareálu promítání letního kina s českým filmem Přání k narozeninám. Vstupné je zdarma se začátkem při soumraku. Vezměte si s sebou něco na sezení.

Farnost Hoštka zve občany na poutní slavnostní mši, která se koná v kostelíku P. Marie tuto neděli, 13. 8. v 9 hod.

Hoštka má tu zvláštnost, že má 3 poutní slavnosti, což se řídí dle patronů, kterým jsou kostely zasvěcené. Je to sv. Otmar, kdy pouť je v listopadu, Nanebevzetí Panny Marie s poutí v srpnu a ve Velešicích sv. Antonín, kdy pouť byla slavena v červnu. Na jaře v dubnu byla slavena i poutní mše v Malešově v kostele sv. Jiří a tamní pouť bývala proslulá pod názvem Malá Řipská.

Na základě provedené revize a kontroly seznamů knih bude hoštecká městská knihovna od 16.8. znovu otevřena.

V sobotu 19. 8. jste od 18:00 hod. srdečně zváni do hošteckého sportcentra na přátelské posezení nejen s písničkami Karla Gotta. Vstupné je dobrovolné.

Město Hoštka pořádá na náměstí Svobody v pondělí 21. 8. od 18:00 hod. malou připomínkovou akci na události roku 1968. Přijďme si připomenout historii a chvíli společně zavzpomínat. Na programu bude pár slov pamětníků, hudba Pavla Hoznédla a zapálení svíček.

ČEZ Distribuce, a.s. informuje o plánované odstávce elektrické energie v obci Malešov dne 31. 8. 2023 od 7:00 do 19:00 hod. Více informací naleznete na webu města.