Hlášení – 39. týden 2016

Od pátku 30. 9. do pondělí 3. 10. dopoledne bude ve Velešicích u kostela přistaven valník na bioodpad.

Ve čtvrtek došlo k závadě na rozvodu závlahy, tudíž nefunguje oblast od hotelu Tichý až čistírně odpadních vod. Na opravě se pracuje.

Ve dnech 7. a 8. 10. 2016 se uskuteční volby do zastupitelstev krajů. Hlasovací místnost v MěÚ Hoštka na náměstí Svobody 2 v Hoštce bude v pátek 7. 10. 2016 otevřena pro účely hlasování od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 8. 10. 2016 od 8:00 do 14:00 hod. K účasti ve volbách jsou oprávněni všichni občané s trvalým bydlištěm v Hoštce, Kochovicích, Malešově a Velešicích, kteří alespoň v druhý den voleb dovrší 18 let věku, a v hlasovací místnosti prokáží svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, předem požádat MěÚ nebo okrskovou volební komisi o umožnění hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

Stále se můžete přihlásit do tanečních kurzů pro starší a pokročilé. Kurzy budou probíhat od 9. října vždy v neděli od 17:30 hod. Cena za 10 lekcí je 1.000,- Kč na osobu. Přihlásit se můžete telefonicky na tel.: 739 387 151. Akceptace přihlášky je podmíněna platbou na č.ú. 253792384/0300.

Od 4. 10. se bude každé úterý vždy od 16:00 hod. konat cvičení rodičů s dětmi, a to v tělocvičně ZŠ Hoštka. Akce je organizována MC Mája a příspěvek je 20,- Kč.

Po celý měsíc říjen bude v MC Mája probíhat prodej dětského oblečení a hraček. Formulář pro prodávající a bližší informace naleznete na webových stránkách www.osmaja.euweb.cz

V pátek 30. 9. se od 17:00 hod. hraje na místním fotbalovém hřišti utkání hoštecké staré gardy proti Roudnici K. V sobotu si od 10:00 hod. zahrají starší žáci místního celku proti fotbalovému oddílu z Úštěka, a odpoledne následuje od 17:00 hod. utkání dospělých proti mužstvu taktéž z Úštěka.

Farma Kyškovice oznamuje prodej vykrmených kuřat o průměrné váze 2 kg a ceně 28,- Kč/kg. Prodej se uskuteční v neděli 2. 10. 2016. od 10:00 do 12:00 hod. v areálu bývalého teletníku v Kyškovicích.