Hlášení – 40. týden 2016

Ve dnech 7. a 8. 10. 2016 se uskuteční volby do zastupitelstev krajů. Hlasovací místnost v MěÚ Hoštka na náměstí Svobody 2 v Hoštce bude v pátek 7. 10. 2016 otevřena pro účely hlasování od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 8. 10. 2016 od 8:00 do 14:00 hod.

K účasti ve volbách jsou oprávněni všichni občané s trvalým bydlištěm v Hoštce, Kochovicích, Malešově a Velešicích, kteří alespoň v druhý den voleb dovrší 18 let věku, a v hlasovací místnosti prokáží svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, předem požádat MěÚ nebo okrskovou volební komisi o umožnění hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

V rámci oslavy 10 let od navrácení titulu města se v sobotu 15. 10. 2016 od 20:00 hod. koná v sále radnice v Hoštce Taneční zábava. K tanci i poslechu zahraje skupina FORMAT.

Dále vás město Hoštka zve ve středu 19. 10. 2016 do sálu radnice na vystoupení dětí ZŠ a MŠ Hoštka spojené s výstavou starých i nových fotografií města. Sál s výstavou fotografií bude otevřen od 15:00 hod. a vystoupení školáků proběhne od 16:00 hod.

V sobotu 22. 10. se na sále radnice bude od 18:00 hod. konat divadelní představení s názvem Taneční odpoledne pro dospělé. Účinkuje Divadelní spolek RÁDOBYDIVADLO Klapý.

Všechny výše uvedené akce, konané v rámci oslavy 10. výročí od navrácení titulu města, jsou zdarma a jste na ně srdečně zváni.

Od pátku 7. 10. do pondělí 10. 10. dopoledne budou v Hoštce na Malém náměstí, v Litoměřické ul., a dále v Kochovicích v Kolonce a Pod Křížkem, přistaveny kontejnery na bioodpad.

Stále se můžete přihlásit do tanečních kurzů pro starší a pokročilé. Kurzy budou probíhat od 9. října vždy v neděli od 17:30 hod. Cena za 10 lekcí je 1.000,- Kč na osobu. Přihlásit se můžete telefonicky na tel.: 739 387 151. Akceptace přihlášky je podmíněna platbou na č.ú. 253792384/0300.

ZŠ a MŠ Hoštka vás zve na den otevřených dveří, který se koná v úterý 25. 10. 2016 od 15:00 do 17:00 hod. Na vaši návštěvu se těší kolektiv zaměstnanců a pedagogů školy.

OS Hoštecké děti pořádá společně s MěÚ Hoštka dne 25. 10. 2016 Strašidelnou stezku. Start je v 18:30 hod. od školy. Na ty, jimž nechybí odvaha, čeká napínavá cesta plná překvapení, a nakonec i malé občerstvení s cílem na sále radnice. Na cestu budete vypouštěni po malých skupinkách.

Každé úterý vždy od 16:00 hod. probíhá cvičení rodičů s dětmi, a to v tělocvičně ZŠ Hoštka. Akce je organizována MC Mája a příspěvek je 20,- Kč.

Po celý měsíc říjen bude v MC Mája probíhat prodej dětského oblečení a hraček. Formulář pro prodávající a bližší informace naleznete na webových stránkách www.osmaja.euweb.cz