Naléhavě upozorňujeme občany, že se s největší pravděpodobností budou v příštích dnech po Hoštce a obcích pohybovat osoby, které se patrně označí jako pracovníci kontrolního oddělení ČEZ nebo kontroloři ČEZ.

Po dotazu u samotné společnosti ČEZ bylo zjištěno, že žádné kontrolní oddělení, které by prohlíželo faktury s odběrateli elektřiny, neexistuje. Prosíme proto občany, aby byli v jednání s takovými osobami obezřetní a pokud možno nic nepodepisovali.

Od čtvrtka 13. 4. do úterý 18. 4. 2017 bude v Kochovicích v Kolonce přistaven valník na bioodpad. Prosíme občany, aby velké větve umísťovali na valník tak, aby se vešlo více odpadu nebo je zkrátili.

Město Hoštka pořádá v neděli 23. 4. od 9:00 hod. na sále radnice tradiční Pexesiádu – turnaj v hraní pexesa. Přihlášky odevzdávejte do 20. 4. na radnici nebo ve škole. Případné dotazy budou zodpovězeny na tel.: 728 898 723.

ZŠ a MŠ Hoštka pořádá plavecké závody O putovní pohár ředitele školy dne 28. 4. 2017 od 9:00 hod. v plaveckém bazénu v Litoměřicích. Soutěž je určena pro žáky 4. – 9. ročníků, pro rodiče, občany Hoštky, Malešova a Velešic, a zaměstnance místních firem. Všichni se mohou akce zúčastnit v rámci závodu štafet. Sraz u školy je v 7:50 hod., odjezd v 8:10 hod. vlakem a předpokládaný návrat v 10:45 hod.

Prosíme odběratele užitkové vody z rozvodu závlahy, aby si co nejdříve zkontrolovali, že mají uzavřené odtokové ventily, aby nedocházelo ke zbytečným odběrům.

 

Květnou nedělí nám začal svatý týden. Dny do Velikonoc se označují jako Modré pondělí, Žluté úterý, Škaredá středa (která připomíná Jidášovu zradu, tedy škaredý skutek), Zelený čtvrtek, a Velký pátek, kdy byl Ježíš Kristus ukřižován. Jinak na Velký pátek by se měly otevírat poklady ve skalách a památná hora Blaník. V minulosti se také věřilo, že se tehdy voda z horských pramenů mění na víno.  Bílou sobotou končí doba postní a začíná doba velikonoční. Neděle se jmenuje Boží hod velikonoční a po ní je sváteční Pondělí velikonoční. Pak následuje 6 velikonočních týdnů a toto velké období v církevním roce končí 25. května slavností Nanebevstoupení Páně.

V pátek 14. 4. proběhne pravidelné očkování psů proti vzteklině – v Kochovicích od 10:00 do 11:30 hod. a v Hoštce 12:00 do 14:00 hod. Následující středu 19. 4. se bude očkovat ve Velešicích od 15:00 do 16:00 hod. a následně v Malešově po 16:00 do 17:00 hod. Očkování je povinné pro všechny psy starší půl roku a musí být každoročně obnovováno.

 

Po celý měsíc duben bude probíhat prodej dětského oblečení a hraček v MC Mája. Otevřeno bude každou středu od 15:00 do 17:00 hod. Bližší informace naleznete na webových stránkách centra osmaja.euweb.cz nebo na tel.: 728 996 001 a 605 148 600.

 

Na volný velikonoční pátek dne 14. 4. se v KD Drahobuzy od 20:00 hod. koná velikonoční bigbeatová zábava. Hraje Jack Daniel‘s band a rozvoz účastníků je zajištěn. Vstupenky v předprodeji objednávejte na tel. č. 734 491 310.

ZŠ a MŠ Hoštka přijme na plný úvazek pracovníka/pracovnici na úklid. Podrobné informace získáte na tel. 416 814 145 nebo osobně v kanceláři školy.