Od pátku 9. 6. do pondělí 12. 6. bude v Kochovicích v ul. Pod Křížkem přistaven valník na svoz zeleného odpadu.

Město Hoštka předpokládá podání žádosti o dotaci na kompostéry, kdy zájemcům budou v případě jejího schválení bezplatně dodány 2 kompostéry na dům, každý o objemu 900 l. Žádáme občany, aby svůj zájem o kompostéry co nejdříve sdělili na radnici, abychom mohli požádat o dotaci pro více občanů Hoštky, Kochovic, Malešova a Velešic.

Srdečně Vás zveme na zasedání zastupitelstva města Hoštky, které se koná ve středu dne 14. 6. 2017 od 18:00 hod. v obřadní síni radnice.

V pátek 23. 6. jste od 20:00 hod. zváni na tradiční Oldies party s DJ Kojdou, která se koná na sále radnice v Hoštce. Vstup je zdarma.

Společnost ČEZ a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v Malešově dne 13. 6. 2017 v době od 7:00 do 19:00 hod. Přerušení dodávky se týká jen některých č.p., neuvedených na vývěsce naproti obchodu.

Ve dnech 3. - 11. 6. jste zváni do skleníku zámecké zahrady v Libochovicích na výstavu kaktusů a sukulentů, spojenou s prodejem.

V pátek 9. 6. jste srdečně zváni k účasti na Noci kostelů v Hoštce. Kostel Sv. Otmara bude otevřen od 18:00 do 20:50 hod. s přednáškami o sv. Otmaru a dále o mešním víně, spojeném s degustací. Kaple Nanebevstoupení Panny Marie bude otevřena od 18:00 do 23:00 hod. s komentovanou prohlídkou kaple a od 21:00 hod. s hudebním vystoupením pod názvem Malá noční hudba…ale ne ta od Mozarta.

V sobotu 10. 6. se ve Velešicích v 10:00 hod. koná poutní mše svatá s požehnáním cyklistům, motoristům a jejich strojům, a to v místním kostelíku Sv. Antonína Paduánského. Všichni jsou srdečně zváni.

V sobotu 17. 6. se od 14:00 hod. koná v Malešově u hasičárny oslava dne dětí.

10. 6. se od 20:00 hod. v sále Středního zahradnického učiliště Liběchov koná Květinová taneční zábava. K tanci i poslechu hraje skupina Cradace. Vstupné je 150,- Kč.

V sobotu 10. 6. jste od 17:00 hod. zváni na zápas okresní soutěže dospělých III. třídy mezi Sokolem Hoštka a Klenčí.

TJ Sokol Hoštka oznamuje nábor dětí ve věku od 6 do 14 let do fotbalového klubu s perfektním klubovým zázemím. Přijďte se podívat na tréninky, které probíhají každé pondělí a středu na hošteckém fotbalovém hřišti od 16:00 hod.