Hlášení – 1. týden 2018

Město Hoštka vyhlašuje soutěž – ústřižkovou loterii sběrného dvora v Hoštce. Každý obyvatel města a obcí starší 18 let, který odevzdá kovový odpad, dřevo, biologicky rozložitelný odpad, kartón, pneumatiky, objemný odpad, stavební suť, elektroodpad nebo nebezpečný odpad ve sběrném dvoře odpadů, získá slosovatelný ústřižek. V rámci čtvrtletního losování mohou účastníci loterie získat dárkové poukázky na nákup zboží v hodnotě 1.500,-, 1.000,- a 500,- Kč. Akce se vztahuje i na chalupáře a zahrádkáře na základě vydaného povolení MěÚ Hoštka. Proto neváhejte a zúčastňujte se ústřižkovky pravidelně, abyste zvýšili šanci na výhru.

Informujeme občany, že na úřední desce a na webu města jsou zveřejněny termíny svozu komunálního odpadu na 1. pololetí roku 2018.

Ve středu 31. 1. proběhne svoz komunálního odpadu, který bude vyvezen ještě na nálepku roku 2017. Složenky na úhradu poplatku na komunální odpad pro rok 2018 budou občanům zasílány svozovou společností v průběhu příštího týdne. Po zaplacení poplatku bude občanům na radnici vydávána nálepka na letošní rok. Jednorázové kupóny jsou taktéž platné do konce ledna. Komu kupóny zbyly z loňského roku, tak si je může vyměnit na radnici za nové.

Letoškem začíná další pětileté období pronájmu hrobových míst na hošteckém a malešovském hřbitově. Prosíme občany, aby úhradu za hrobová místa provedli na radnici, popř. aby zde aktualizovali nájemní smlouvu a platby následně uhradili bankovním převodem.

Připomínáme občanům, kteří dosud nezaplatili za odběr závlahové vody za rok 2017, aby tak co nejdříve učinili v hotovosti v kanceláři městského úřadu nebo bezhotovostně na účet města č. 275156995/0300 s VS: 2341. Seznam odběratelů s množstvím odebrané vody je vyvěšen na vývěsce před budovou MěÚ.

Firma MBM komfort (bývalé potraviny v Litoměřické ulici) vás zve do nově otevřené prodejny s výšivkami a drobnými dárkovými předměty, jako jsou polštářky, trička, ručníky, kuchařské zástěry a jiné. Otevírací doba je od 8:00 do 16:00 hod.