Hlášení – 7. týden 2018

V sobotu 16. 2. 2018 se od 20:00 hod. uskuteční v Sportcentru Hoštka Valentýnská párty. Vstupné je 50,- Kč a zahraje DJ Pavel-P.

MěÚ Litoměřice oznamuje, že z technických důvodů bude od 26. 2. do 1. 3. 2018 uzavřeno pracoviště cestovních dokladů a občanských průkazů. Doklady vyhotovené před uzavřením pracoviště bude možné v době uzavírky převzít v kanceláři č. 203. Žádosti o doklady mohou občané nadále podávat v Roudnici nad Labem či Lovosicích.

Uzavírka silnice III. třídy z Hoštky do Malešova proběhne v termínu od 1. 3. do 30. 6. 2018 z důvodu opravy mostku pod Malešovem, který je v havarijním stavu. Objízdné trasy budou vyznačeny a jsou ke shlédnutí na webu města www.hostka.cz.

Město Hoštka připravuje novelizaci vyhlášky o nočním klidu. Pokud budete pořádat rozsáhlou akci určenou širšímu okruhu návštěvníků s přesahem konání přes 22:00 hod., při které by mohlo docházet k narušení nočního klidu, můžete do 28. 2. požádat na radnici ústně nebo písemně (např. e-mailem) o její zahrnutí do výjimek uvedených ve vyhlášce.

Nadále probíhá ústřižková loterie sběrného dvora v Hoštce. Každý obyvatel města a obcí starší 18 let, který odevzdá vytříděný odpad ve sběrném dvoře, získá ústřižek slosovatelný v aktuálním čtvrtletí na dárkové poukázky. Akce se vztahuje i na chalupáře a zahrádkáře na základě vydaného povolení MěÚ Hoštka. Proto neváhejte a zúčastňujte se ústřižkovky pravidelně, abyste zvýšili svou šanci na výhru.

Informujeme občany, že na úřední desce a na webu města jsou zveřejněny termíny svozu komunálního odpadu na 1. pololetí roku 2018.

Ve středu 31. 1. proběhl svoz komunálního odpadu ještě na nálepku roku 2017. Složenky na úhradu poplatku na komunální odpad pro rok 2018 byly občanům zasílány svozovou společností v minulých týdnech. Po zaplacení poplatku bude občanům na radnici vydávána nálepka na letošní rok. Jednorázové kupóny jsou taktéž platné do konce ledna. Komu kupóny zbyly z loňského roku, tak si je může vyměnit na radnici za nové.

Letoškem začíná další pětileté období pronájmu hrobových míst na hošteckém a malešovském hřbitově. Prosíme občany, aby úhradu za hrobová místa provedli na radnici, popř. aby zde aktualizovali nájemní smlouvu a platby následně uhradili bankovním převodem.

Připomínáme občanům, kteří dosud nezaplatili za odběr závlahové vody za rok 2017, aby tak co nejdříve učinili v hotovosti v kanceláři městského úřadu nebo bezhotovostně na účet města č. 275156995/0300 s VS: 2341. Seznam odběratelů s množstvím odebrané vody je vyvěšen na vývěsce před budovou MěÚ.

Dále připomínáme nájemcům zahrádek a pozemků od města, že v řadě případů není dosud uhrazeno nájemné za rok 2017.