Služba je poskytována občanům s trvalým bydlištěm ve městě Hoštka a místních částech, kteří jsou držiteli průkazů ZTP nebo ZTP/P, nebo kteří jsou starší 70 let

Cestující se uzavřením přepravní smlouvy zavazuje dodržovat podmínky vydaných dopravcem Smluvní přepravní podmínky služby SENIOR DOPRAVA ( příloha 1)

 

Objednávka služby

1. Službu je možné využít pouze po předchozím objednání.

2. Objednání služby je možné provést: v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hod

 • telefonicky na telefonním čísle +420 702 152 201
 • e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • osobně ( DSP Litoměřická 201)

Službu je nutno objednat nejpozději 2 pracovní dny a nejdříve 14 dnů přede dnem objednávané jízdy.

 

Při objednávce cestující uvede:

 • jméno a příjmení
 • telefonní kontakt
 • údaj o svém věku nebo o tom, že je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P
 • den a hodinu, kdy má být automobil přistaven
 • místo, na které má být automobil přistaven
 • cíl, do kterého chce být cestující pomocí služby přepraven
 • požadovaný počet přepravovaných osob, tzn. sám nebo s doprovodem
 • případný požadavek na přepravu s invalidním vozíkem

Úhrada jízdného ( příloha č. 2 )  ceník jízdného viz níže

Cestující je povinen nejpozději v okamžiku zahájení přepravy uhradit dopravci jízdné podle kilometrového pásma přepravy za každou přepravenou osobu.

Jízdné lze uhradit pouze v hotovosti řidiči vozidla. Řidič vozidla vydá cestujícímu bezodkladně po zaplacení doklad o zaplacení jízdného.

Cestující je povinen uhradit cenu jízdného odpovídající částkou. V opačném případě nemusí řidič předložené bankovky nebo mince přijmout a cestujícího přijmout k přepravě.

Cestující je povinen nejpozději v okamžiku ukončení přepravy potvrdit svým podpisem absolvovanou jízdu do výkazu jízd u řidiče vozidla.

Ceník služby SENIOR DOPRAVA platný od 1.2.2020

 • 15,- Kč – nástupní taxa (neúčtuje se v případě, že klienti služby nastupují na náměstí v Hoštce, nebo pokud více klientů vyjíždí z jednoho místa)
 • 60,- Kč – 1 cesta (tam i zpět) 1. pásmo na území Hoštky včetně místních částí, Štětí a okolní obce do vzdálenosti 7 km / za 1 klienta,
 • 90,- Kč – 1 cesta (tam i zpět) 1. pásmo na území Hoštky včetně místních částí, Štětí a okolní obce do vzdálenosti 7 km / za 2 klienty,
 • 120,- Kč – 1 cesta (tam i zpět) 1. pásmo na území Hoštky včetně místních částí, Štětí a okolní obce do vzdálenosti 7 km / za 3 klienty,
 • 35,- Kč – 1 cesta (tam nebo jen zpět) 1. pásmo na území Hoštky včetně místních částí, Štětí a okolní obce do vzdálenosti 7 km / za 1 klienta,
 • 50,- Kč – 1 cesta (tam nebo jen zpět) 1. pásmo na území Hoštky včetně místních částí, Štětí a okolní obce do vzdálenosti 7 km za 2 klienty,
 • 66,- Kč – 1 cesta (tam nebo jen zpět) 1. pásmo na území Hoštky včetně místních částí, Štětí do vzdálenosti 7 km / za 3 klienty,

Celkové cestovné v 1. tarifním pásmu bude rozpočítáno mezi klienty rovným dílem.

 • 135,- Kč – 1 cesta tam, 2. pásmo do vzdálenosti 15 km / za každého klienta
 • 135,- Kč – 1 cesta zpět, 2. pásmo do vzdálenosti 15 km / za každého klienta
 • 180,- Kč – 1 cesta tam, 3. pásmo do vzdálenosti 20 km / za každého klienta
 • 180,- Kč – 1 cesta zpět, 3. pásmo do vzdálenosti 20 km / za každého klienta
 • 225,- Kč – 1 cesta tam, 4. pásmo do vzdálenosti 25 km / za každého klienta
 • 225,- Kč – 1 cesta zpět, 4. pásmo do vzdálenosti 25 km / za každého klienta

Doprovodná osoba ve 2., 3. a 4. tarifním pásmu má cestu zdarma.

 • 100,- Kč – 1 hodina čekání, počítá se každá započatá ¼ hodiny
 • 20,- Kč – doprovod na místo určení

Ceník služby SENIOR DOPRAVA Města Hoštky, byl schválen na jednání RM č. 29/2020, usnesením č. 6.8 ze dne 7. 1. 2020.