Stanovenými dny pro konání svatebních obřadů u Městského úřadu Hoštka jsou pátek od 10.00 do 14.00 hodin a sobota od 10.00 do 14.00 hodin, pro rok 2023 jsou stanoveny tyto termíny:

 

I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí
       
leden 2023 duben 2023 červenec 2023 říjen 2023
pátek 6.1. pátek 14.4.   pátek 13.10.
sobota 7.1. sobota 15.4. sobota 1.7 sobota 14.10
únor 2023 květen 2023 srpen 2023 listopad 2023
pátek 17.2. pátek 19.5. pátek 10.8. pátek 24.11.
sobota 18.2. sobota 20.5. sobota 11.8. sobota 25.11.
březen 2023 červen 2023 září 2023 prosinec 2023
pátek 24.3. pátek 9.6. pátek 15.9. pátek 8.12.
sobota 25.3. sobota 10.6. sobota 16.9. sobota 9.12.

 

Město Hoštka – MěÚ Hoštka může povolit uzavření manželství i mimo stanovenou dobu, v tomto případě uhradí snoubenci správní poplatek ve výši 1.000,- Kč, stejný správní poplatek je  účtován při konání svatebního obřadu mimo budovu městského úřadu.

 

 

Oddávající:

Milan Konfršt, starosta města

Mgr.Ilona Stieranková, místostarostka