Stanovenými dny pro konání svatebních obřadů u Městského úřadu Hoštka jsou pátek od 10.00 do 14.00 hodin a sobota od 10.00 do 14.00 hodin, pro rok 2020 jsou stanoveny tyto termíny:

 

I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí
       
leden 2020 duben 2020 červenec 2020 říjen 2020
pátek 10.1. pátek 24.4. pátek 24.7. pátek 23.10.
sobota 11.1. sobota 25.4. sobota 25.7 sobota 24.10
únor 2020 květen 2020 srpen 2020 listopad 2020
pátek 21.2. pátek 15.5. pátek 21.8. pátek 13.11.
sobota 22.2. sobota 16.5. sobota 22.8. sobota 14.11.
březen 2020 červen 2020 září 2020 prosinec 2020
pátek 27.3. pátek 19.6. pátek 4.9. pátek 11.12.
sobota 28.3. sobota 20.6. sobota 5.9. sobota 12.12.

 

Město Hoštka – MěÚ Hoštka může povolit uzavření manželství i mimo stanovenou dobu, v tomto případě uhradí snoubenci správní poplatek ve výši 1.000,- Kč, stejný správní poplatek je  účtován při konání svatebního obřadu mimo budovu městského úřadu.

 

 

Oddávající:

Milan Konfršt, starosta města

Mgr.Ilona Stieranková, místostarostka