Stanovenými dny pro konání svatebních obřadů u Městského úřadu Hoštka jsou pátek od 10.00 do 14.00 hodin a sobota od 10.00 do 14.00 hodin, pro rok 2022 jsou stanoveny tyto termíny:

 

I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí
       
leden 2022 duben 2022 červenec 2022 říjen 2022
pátek 14.1. pátek 22.4. pátek 14.7. pátek 21.10.
sobota 15.1. sobota 23.4. sobota 15.7 sobota 22.10
únor 2022 květen 2022 srpen 2022 listopad 2022
pátek 25.2. pátek 13.5. pátek 26.8. pátek 25.11.
sobota 26.2. sobota 14.5. sobota 27.8. sobota 26.11.
březen 2022 červen 2022 září 2022 prosinec 2022
pátek 11.3. pátek 10.6. pátek 16.9. pátek 9.12.
sobota 12.3. sobota 11.6. sobota 17.9. sobota 10.12.

 

Město Hoštka – MěÚ Hoštka může povolit uzavření manželství i mimo stanovenou dobu, v tomto případě uhradí snoubenci správní poplatek ve výši 1.000,- Kč, stejný správní poplatek je  účtován při konání svatebního obřadu mimo budovu městského úřadu.

 

 

Oddávající:

Milan Konfršt, starosta města

Mgr.Ilona Stieranková, místostarostka