Stanovenými dny pro konání svatebních obřadů u Městského úřadu Hoštka jsou pátek od 10.00 do 14.00 hodin a sobota od 10.00 do 14.00 hodin, pro rok 2019 jsou stanoveny tyto termíny:

 

I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí
       
leden 2019 duben 2019 červenec 2019 říjen 2019
pátek 18.1. pátek 12.4. pátek 19.7. pátek 11.10.
sobota 19.1. sobota 13.4. sobota 20.7 sobota 12.10
únor 2019 květen 2019 srpen 2019 listopad 2019
pátek 22.2. pátek 17.5. pátek 23.8. pátek 8.11.
sobota 23.2. sobota 18.5. sobota 24.8. sobota 9.11.
březen 2019 červen 2019 září 2019 prosinec 2019
pátek 15.3. pátek 28.6. pátek 13.9. pátek 6.12.
sobota 16.3. sobota 29.6. sobota 14.9. sobota 7.12.

 

Město Hoštka – MěÚ Hoštka může povolit uzavření manželství i mimo stanovenou dobu, v tomto případě uhradí snoubenci správní poplatek ve výši 1.000,- Kč, stejný správní poplatek je  účtován při konání svatebního obřadu mimo budovu městského úřadu.

 

 

Oddávající:

Milan Konfršt, starosta města

Mgr.Ilona Stieranková, místostarostka