Stanovenými dny pro konání svatebních obřadů u Městského úřadu Hoštka jsou pátek od 10.00 do 14.00 hodin a sobota od 10.00 do 14.00 hodin, pro rok 2021 jsou stanoveny tyto termíny:

 

I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí
       
leden 2021 duben 2021 červenec 2021 říjen 2021
pátek 8.1. pátek 16.4. pátek 23.7. pátek 15.10.
sobota 9.1. sobota 17.4. sobota 24.7 sobota 16.10
únor 2021 květen 2021 srpen 2021 listopad 2021
pátek 12.2. pátek 21.5. pátek 27.8. pátek 26.11.
sobota 13.2. sobota 22.5. sobota 28.8. sobota 27.11.
březen 2021 červen 2021 září 2021 prosinec 2021
pátek 12.3. pátek 4.6. pátek 10.9. pátek 10.12.
sobota 13.3. sobota 5.6. sobota 11.9. sobota 11.12.

 

Město Hoštka – MěÚ Hoštka může povolit uzavření manželství i mimo stanovenou dobu, v tomto případě uhradí snoubenci správní poplatek ve výši 1.000,- Kč, stejný správní poplatek je  účtován při konání svatebního obřadu mimo budovu městského úřadu.

 

 

Oddávající:

Milan Konfršt, starosta města

Mgr.Ilona Stieranková, místostarostka