Stanovenými dny pro konání svatebních obřadů u Městského úřadu Hoštka jsou pátek od 10.00 do 14.00 hodin a sobota od 10.00 do 14.00 hodin, pro rok 2024 jsou stanoveny tyto termíny:

 

I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí
       
leden 2024 duben 2024 červenec 2024 říjen 2024
pátek 5.1. pátek 19.4. pátek 19.7. pátek 18.10.
sobota 6.1. sobota 20.4. sobota 20.7 sobota 19.10
únor 2024 květen 2024 srpen 2024 listopad 2024
pátek 2.2. pátek 24.5. pátek 23.8. pátek 22.11.
sobota 3.2. sobota 25.5. sobota 24.8. sobota 23.11.
březen 2024 červen 2024 září 2024 prosinec 2024
pátek 8.3. pátek 21.6. pátek 13.9. pátek 6.12.
sobota 9.3. sobota 22.6. sobota 14.9. sobota 7.12.

 

Město Hoštka – MěÚ Hoštka může povolit uzavření manželství i mimo stanovenou dobu, v tomto případě uhradí snoubenci správní poplatek ve výši 3.000,- Kč, stejný správní poplatek je  účtován při konání svatebního obřadu mimo budovu městského úřadu.

 

 

Oddávající:

Milan Konfršt, starosta města

Mgr.Ilona Stieranková, místostarostka