Úhrady a poplatky se vybírají v kanceláři městského úřadu a to :

  • úhrada za užívání hrobového místa - v r.2013
  • úharada za pronájem pozemku - u běžných smluv vždy do 31.10.
  • úhrada za užívání závlahového řádu - nejpozději do 15.12.
  • místní poplatek za užívání veřejného prostranství
  • úharada za pronájem nebytových prostor
  • správní poplatek za přihlášení trvalého pobytu občana staršího 15ti let 
  • správní poplatky na úseku matriky

 

 

Město Hoštka
Dobré místo pro život.

1767

Počet obyvatel

38

Průměrný věk

1879

Katastrální výměra ha

4

Místní části